Tekstiilikierrättäjät, Lastu ja Pyöris aloittavat syyskuun alussa ns.. Kylätalo -hankkeen. Hankeen aloitus viivästyi korona epidemian takia  Tarkoituksena on saada Varpaisjärven kunnantalo palvelemaan paremmin kuntalaisten tarpeita. Yhteisöllisyys, harrastukset, hyötykäyttö,  yhteinen olohuone, aktivointi jne. ovat ovat hankkeen avainsanoja.


Toivommekin, että Te Varpaisjärvellä asuvat tai siellä vaikuttavat ihmiset ottaisitte Lastuun, Tekstiilikierrättäjiin tai Pyörikseen yhteyttä ja kertoisitte mitä Te toivoisitte meidän tekevän tai mikä mättää.